Op de PA-360 zijn de volgende knoppen beschikbaar:

- STANDBY 360 LIGHT kort indrukken: lampen zijkant en achterkant aan en uit;

- STANDBY 360 LIGHT lang indrukken: standby-stand PA-360 activeren;

- Source kort indrukken: wissel van modus (Bluetooth, FM, Line en USB);

- X.Bass kort indrukken: basfunctie aan of uit;

- menu kort indrukken: selecteer te wijzigen instelling N (microfoonvolume), E (echo van de microfoon), B (bas) en T (treble). Als de betreffende letter in het scherm staat, toets + en/of - om de instelling te wijzigen;

- DISCOBALL FIRE LIGHT kort indrukken: wissel tussen LED-instelling (LED1-LED4, OFF) voor LED-verlichting aan de voorkant;

- DISCOBALL FIRE LIGHT lang indrukken: discobal aan de bovenkant van het apparaat aan-/uitzetten;

>>| kort indrukken: naar het volgende liedje gaan;

|<< kort indrukken: naar het vorige liedje gaan;

FM auto-scan kort indrukken: acitveer de autoscan-functie van FM;

FM auto-scan lang indrukken: (de)activeer de TWS-instelling (True Wireless Stereo mode).