Mechanisme van de Lenco L-85 Resetten na Transport of na het verplaatsen.


Na Transport of verplaatsen van de platenspeler kan het mechanisme ontregeld raken waardoor het afschakelen te vroeg intreedt. Dat betekent dat de arm dan naar de rust positie gaat voordat de plaat volledig is afgespeeld


Met de arm met de arm-lift omhoog deze voorzichtig naar het midden van de draaitafel geleiden terwijl de draaitafel draait. De arm zover naar het midden bewegen tot dat een mechanische weerstand ondervonden wordt. Het afslagmechanisme zal dan in werking treden en de arm naar rustpositie brengen.