Een artikel valt onder onze garantie als het beschadigd, kapot of incompleet geleverd is. Verder kun jij je hier ook op beroepen als het artikel niet functioneert. Voorwaarde om je via Lenco te beroepen op garantie is wel dat je het product hebt gekocht via de webshop van Lenco (www.lenco.com).


Indien je het product niet via onze webshop www.lenco.com hebt gekocht, dan moet je voor je garantie naar de partij gaan waar je het product hebt gekocht.