De Lenco CR-630 dimmen en ophelderen kan met de knop met nr. 10. Er zijn drie verschillende standen. Door te blijven drukken wisselen de standen zich af (zie de onderstaande afbeelding).