Als je een automatische sendersuchlauf hebt gestart en de kanalen vervolgens voor jou niet in de goede volgorde staan dan kun je die volgorde zelf aanpassen door de kanalen te wisselen. Echter gaan dan niet alleen de kanalen naar een ander nummer maar ook de nummering zelf. Als je kanaal X van nummer vijf naar nummer vier zet dan veranderd ook de nummering mee van 1 2 3 4 5 naar 1 2 3 5 4, dat is natuurlijk niet de bedoeling.


Wij adviseren daarom in Duitsland altijd LCN (logical channel numbering) uit te zetten voor het starten van sendersuchlauf. Hierdoor geeft de TV de gevonden zenders niet automatisch zelf een ''logische'' volgorde. Hierdoor kun je de zenders daarna zelf in de volgorde plaatsen die jij handig vindt, zonder dat de nummering hierbij veranderd.