Het is niet nodig om uw wekker helemaal opnieuw op te starten om de standaard tijd opnieuw in te stellen (de standaard tijd is niet de wektijd).


De tijd tussentijds bijstellen kan als volgt:  1. Knop met nummer 1 een aantal keren indrukken totdat de tijd verschijnt;

  2. Knop met nummer 1 daarna nog een keer indrukken en ingedrukt houden totdat de tijd begint te knipperen, daarna los laten;

  3. met behulp van knop 3 en 4 kunnen de uren en minuten worden bijgsteld.