Het is helaas niet mogelijk om de diashow te vertragen of te versnellen, ofwel het is niet mogelijk om de tijd tussen elke foto zelf aan te passen. Bij het starten van de show houdt de DVP-1010 een voorgeprogrammeerde snelheid aan.


Het is wel mogelijk om een foto op pauze te zetten (door gebruik van de pauze knop op de afstandbediening, nummer 8 in de afbeelding). Door nogmaals op de pauze knop te drukken gaat de diashow weer verder. Het is ook mogelijk om eerder naar de volgende of vorige foto te gaan door gebruik te maken van de knoppen met nummer 12 en 13 . Het is ook mogelijk om afbeeldingen te draaien met de pijltjes rondom de enter knop.